Administrator Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator Nieruchomości
Miejsce pracy: Gliwice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Dbanie o efektywne i zgodne z zawartymi umowami wykorzystanie powierzonych do administrowania nieruchomości oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wolnych pomieszczeń;
 • Wnioskowanie w sprawie modernizacji, ulepszeń i zmian sposobu wykorzystania nieruchomości oraz ocena wpływu ulepszeń i zmian na zwiększenie efektów ekonomicznych nieruchomości;
 • Nadzorowanie realizacji umów zawartych przez określone biura PKP S.A. Centrali z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami, najemcami i użytkownikami nieruchomości w zakresie wywiązywania się z obowiązków zawartych w umowach;
 • Nadzór i kontrola nad bieżącym utrzymywaniem porządku i czystości w obszarze administrowanych nieruchomości i podejmowanie działań dla zapewnienia estetyki na zarządzanych nieruchomościach;
 • Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali mieszkalnych, w tym zgłaszanie potrzeb usunięcia usterek i awarii (potwierdzanie jakości i ilości usług);
 • Udział w przeglądach okresowych obiektów i nieruchomości oraz komisjach odbioru wykonywanych napraw, remontów, modernizacji i likwidacji obiektów;
 • Udział w przekazywaniu i odbiorze wydzierżawionych nieruchomości;
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji budynków, budowli, lokali mieszkalnych i gruntów, w tym oddanych w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz przygotowywanych do komercyjnego zagospodarowywania na wyznaczonym obszarze działania.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia średniego technicznego (mile widziane wykształcenie wyższe);
 • Znajomości przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska);
 • Dobrej organizacji pracy własnej;
 • Wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności;
 • Odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office oraz swobodnej obsługi dostępnych aplikacji;
 • Czynnego prawa jazdy kat. B;
 • Mile widziane doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami oraz pracy na stanowisku związanym z księgowością (umiejętność prowadzenia umów, rozliczania faktur).

Co możemy ci zaoferować?

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami;
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza;
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników).
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty

28 Września 2022

Przedsiębiorstwo: Polkomtel Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Opis stanowiska Bieżąca obsługa pracowników w zakresie organizacji przestrzeni biurowej, w tym zarządzanie powierzchniami biurowymi w posiadanych przez Grupę nieruchomościach, Zapewnienie utrzymania nieruchomości Grupy w prawidłowym stanie technicznym,...

Więcej informacji
28 Września 2022

Przedsiębiorstwo: AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: nadzór technicznych nad zasobem położonym w obszarze działania Oddziału Terenowego Małopolskiego obsługa miast: Gliwice, Bytom, Chorzów, Katowice,...

Więcej informacji
06 Września 2022

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu technicznym; obsługa komputera, pakietu MS Office, wiedza techniczna budowlana, sumienność, dokładność; zakres obowiązków: podstawowe czynności...

Więcej informacji