Asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137616

Warunki pracy

Wejście do pomieszczeń użytkowanych przez ZER MSWiA znajduje się od ul. Lompy w budynku A Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do budynku przy ulicy Lompy 19 można dostać się przez bramy wjazdowe znajdujące się od strony ulicy Lompy oraz od strony ulicy Górnośląskiej. Wjazd jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu. Dodatkowo przy wjeździe od strony ulicy Lompy znajduje się płatny parking samochodowy. Naprzeciw wejścia głównego do budynku Komendy znajdują się oznaczone pionowo i poziomo dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Do ogólnodostępnej części budynku KWP w Katowicach (wejście główne) można dostać się po schodach (szesnaście stopni). Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Schody oznaczone są taśmą ostrzegawczą (krawędzie). Szklane drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i oznaczone kolorystycznie. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). 


Warunki na stanowisku pracy: • praca biurowa;
 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Odbiera przesyłki pocztowe od operatorów pocztowych, doręczycieli i kurierów
 • Rozpakowuje oraz rejestruje wpływającą korespondencję w dziennikach podawczych i w elektronicznych systemach rejestracji dokumentów, a następnie przekazuje ją właściwym pracownikom Zakładu
 • Przyjmuje i rejestruje korespondencję wychodzącą, a następie przygotowuje ją do wysyłki zgodnie z dyspozycją pracowników (list polecony, priorytet, zwrotne potwierdzenie odbioru)
 • Ewidencjonuje korespondencję w pocztowych książkach nadawczych i elektronicznych systemach rejestracji dokumentów
 • Identyfikuje świadczeniobiorców w systemie komputerowym, w celu właściwego skierowania sprawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Excel

Podobne oferty

24 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

prowadzenie biura zarządcy, praktyczne wykorzystanie ustawy o własności lokali, obsługa klienta, przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych oraz mailowych, techniczna i ekonomiczna obsługa nieruchomości, roznoszenie zawiadomień na budynki, udział w inspekcjach...

Więcej informacji
21 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Więcej informacji
21 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Planowaniem i organizowaniem zajęć dydaktycznych podległej placówki Pomocą przy poszukiwaniu i zatrudnianiu nauczycieli Nadzorem nad kadrą dydaktyczną i bieżącym funkcjonowaniem szkoły Kontrolą...

Więcej informacji