Ekspert ds. zarządzania procesem produkcji (przemysł kolejowy)

Dla naszego klienta – Irish Rail, poszukujemy Eksperta ds. zarządzania procesem produkcji nowej floty pojazdów szynowych. Stanowisko to będzie zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym Alstom. Proponujemy umowę o pracę na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 2 lata w zależności od wymagań klienta.

 

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.  

Ekspert ds. zarządzania procesem produkcji (przemysł kolejowy)
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: BIE00010Q
Zakres obowiązków:
 • praca na miejscu (zakład produkcyjny Alstom)
 • kontrola procesów i procedur na całej linii produkcyjnej i montażowej oraz kontakt z pracownikami Jacobs oraz Irish Rail w związku z wymaganymi zmianami albo zaleceniami
 • monitorowanie procesu produkcji pod kątem specyfikacji pociągu, odpowiednich norm kolejowych i dobrych praktyk branżowych
 • tworzenie i aktualizowanie dziennika raportów z kontroli podzespołów oraz przeprowadzanie kontroli jakości podzespołów 
 • obserwacja testów systemów i pojazdów na podstawie zatwierdzonych dokumentów testowych oraz upewnianie się, że dokumenty testowe są w pełni wypełnione przez Alstom
 • dostarczanie cotygodniowych raportów kierownictwu Jacobs i Irish Rail, szczegółowo opisując codzienne dzienniki postępów i prac ukończonych na miejscu oraz wszelkie zgłoszone problemy
 • dostarczanie 4-tygodniowych raportów z wykonanych prac, zawierające kluczowe wskaźniki uzgodnione z kierownikiem projektu
 • przeprowadzanie końcowych kontroli – może to wymagać okazjonalnej obecności w fabryce w weekendy przed wysyłką pojazdów
 • tworzenie raportów niezgodności, aby zarejestrować wszystkie defekty przed wysyłką, które muszą zostać usunięte przed testem i uruchomieniem
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe przy produkcji pojazdów szynowych i systemów pojazdów szynowych, najlepiej zdobyte w przeszłości na miejscu produkcji pojazdów szynowych
 • wysokie umiejętności interpersonalne, aby móc wskazywać personelowi Irish Rail i Jacobs problemy, takie jak jakość wykonania lub postęp produkcji
 • umiejętność tworzenia raportów i dokumentacji dotyczącej statusu produkcji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z pracownikami Jacobs w Wielkiej Brytanii oraz z pracownikami Irish Rail, a ponadto umiejętność mówienia po polsku w celu nawiązywania kontaktów z pracownikami Alstom
Oferujemy:
 • umowa o pracę tymczasową na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata
 • elastyczny pakiet benefitów (opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie na życie, system kafeteryjny My Benefit, w tym dofinansowanie do karty Multisport)
 • członkostwo w sieciach pracowniczych Jacobs (Womens Network, OneWorld, PRISM, Careers Network, Green Team, Toastmasters, Collectively i inne)
 • praca w doświadczonym zespole projektowym, przy projektach międzynarodowych/długoterminowych w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury
 • kursy językowe (angielski, niemiecki, polski)