Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Śląskich
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 117100

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na uczestniczeniu w oględzinach w terenie (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Bezpośredni kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Siedziba znajduje się na IV piętrze bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo budowlane
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • Prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych
 • Sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
 • Prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej Inspektoratu oraz określonych w przepisach szczególnych
 • Przyjmowanie petentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane, architektoniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego obszar związany z budownictwem
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność i samodzielność

Podobne oferty

17 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze oraz udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych na terenie miasta Rybnika i powiatu rybnickiego praca na wysokości prowadzenie samochodu służbowego praca w zmiennych warunkach atmosferycznych praca z wykorzystaniem...

Więcej informacji
16 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu...

Więcej informacji
16 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: śląskie / Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu...

Więcej informacji