Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gliwice
Ogłoszenie o naborze Nr 115927

Warunki pracy

-praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz na obszarze powiatu gliwickiego oraz grodzkiego Zabrze


-możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych, wymagających działań IW


-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych


-wyjazdy samochodem służbowym związane z monitoringiem i działalnością kontrolą 


-wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje i narady


-stres związany z przeprowadzaniem kontroli i kontaktem z klientem


-stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu


-praca jest świadczona w budynku PIW nieprzystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • prowadzi rejestry, dokumentację i sprawozdawczość z wykonywanych zadań
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt w gospodarstwach
 • prowadzi badania monitoringowe-pobieranie prób w kierunku chorób zakaźnych zwierząt
 • współuczestnictwo w monitorowaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzoruje obrót krajowy, handel oraz eksport zwierząt wraz z wystawianiem świadectw zdrowia dla zwierząt
 • udział w sprawowaniu nadzoru nad wystawami, targami, spędami, pokazami, konkursami dla zwierząt
 • współudział w kontroli wyznaczonych lekarzy weterynarii wolnej praktyki
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera m.in. znajomość programów MS Office (MS Word, MS Excell),
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku,
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania i interpretacji obowiazujących przepisów
 • Obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość
 • Zdolność przewidywania, wnioskowania oraz formułowania wniosków