Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tarnowskie Góry
Ogłoszenie o naborze Nr 116224

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach oraz obszarze powiatu tarnogórskiego, m.Piekary Śląskie w godz. od 7:30 do 15:30.


Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadkach kryzysowych wymagających działań IW. 


Wyjazdy służbowe (narady, konferencje, szkolenia) - obsługa komputera i urządzeń biurowych. 


Budynek dwukondygnacyjny spełniający wymogi dotyczące pojazdów i odpowiedznio dostosowanych toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brak windy.  


Używanie samochdów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych podmiotach
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
 • sporządzanie planów kontroli w zakresie pełnienia nadzoru nad podmiotami
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładach zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli
 • wdrażanie działań administracyjnych w przypadku wystąpienia niezgodności w kontrolowanych zakładach
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej i prawa administracyjnego
 • Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe