Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chrzanów
Ogłoszenie o naborze Nr 120526

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych. Praca przy komputerze około 4 godzin dziennie, polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Siedziba urzędu znajduje się na wysokim parterze (dostęp schodami oraz windą).

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i weryfikacja składanych do PINB: - zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, - zawiadomień o zakończeniu budowy, - wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Sporządzanie pism i wystąpień wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 • Uprawnienia budowlane.

Podobne oferty

28 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego – doraźnie do 50...

Więcej informacji
27 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

Więcej informacji
25 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej...

Więcej informacji