Inspektor

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Ogłoszenie o naborze Nr 126156

Warunki pracy


 • Praca biurowa, siedząca.
 • Praca w systemie jednozmianowym - ośmiogodzinnym.
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin czasu pracy.
 • Konieczność korzystania z urządzeń biurowych (telefon, kserokopiarka, niszczarka).
 • Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku czterokondygnacyjnego.
 • Możliwość korzystania z pokoju socjalnego, gdzie jest dostęp do czajnika, lodówki i kuchenki mikrofalowej.
 • W budynku znajduje się winda, schody, ciągi komunikacyjne.
 • Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę sekretarsko – biurową Naczelnika Wydziału oraz kancelaryjno-biurową komórek organizacyjnych KMP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Komputerowo ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Wydziału w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników Wydziału i przekazuje je do Składnicy Akt w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.
 • Kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom.
 • Udziela informacji interesantom w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji co do zagadnienia zainteresowanego.
 • Obsługuje pocztę elektroniczną i system faksowo - mailowy w celu uzyskania i dostarczenia na bieżąco powstałych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przed zatrudnieniem zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność komunikowania się.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
 • Rzetelność i terminowość.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydane przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Znajomość programów biurowych (Word, Excel, poczta e-mail, obsługa urządzeń biurowych.

Podobne oferty

22 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji
18 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

Więcej informacji
15 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji