Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 126503

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca dokładności i staranności.
 • Praca w budynku urzędu. Budynek dostosowany do rodzaju wykonywanych prac lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • bada wyroby z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym w celu określenia zawartości metalu szlachetnego
 • bada wyroby metodą fluorescencji rentgenowskiej w celu określenia składu badanego stopu
 • wystawia świadectwa badania, zaświadczenia oraz decyzje dotyczące badanych wyrobów i materiałów z metali szlachetnych, w celu udokumentowania wyników badania wyrobów, które nie mogą być oznaczone cechami probierczymi
 • oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi metodą tradycyjną i laserową w celu potwierdzenia próby
 • obsługuje stanowisko przyjmowania, wydawania i pobierania opłat za czynności probiercze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 536)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność rozróżniania barw i odcieni
 • Uczciwość, bezstronność i sumienność
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty

22 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji
18 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

Więcej informacji
15 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji