Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126586

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędu
 • praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych
 • obciążenie dla organizmu stanowi długotrwała pozycja siedząca
 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)
 • 8 godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • księguje wydatki w programie Quorum
 • sprawdza raporty kasowe
 • archiwizuje dokumenty księgowe
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym zobowiązania urzędu w celu stwierdzenia poprawności ich rozliczenia
 • sporządza miesięczne zaangażowanie wydatków urzędu
 • uzgadnia i sporządza sprawozdania finansowe z zakresu wydatków budżetowych
 • obsługuje system bankowy NBP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office-Word, Excel)
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar

Podobne oferty

24 Września 2023

Przedsiębiorstwo: S-3 Personal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

Wystawianie oraz księgowanie faktur i not księgowych Rozliczanie rozrachunków z kontrahentami i uzgadnianie sald Przygotowywanie i analiza zestawień związanych z zobowiązaniami Przygotowywanie przelewów wychodzących Bieżąca komunikacja z bankiem Weryfikacja...

Więcej informacji
18 Września 2023

Przedsiębiorstwo: SGS Global Business Services Europe Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Twoje zadania: księgowanie faktur AP zagranicznych placówek SGS procesowanie zamówień obsługa zapytań od dostawców audyt wydatków pracowniczych obsługa zadań związanych z procesem zamknięcia miesiąca Ta rola jest idealna dla Ciebie, jeżeli: posiadasz...

Więcej informacji
13 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

obsługa programu płacowego (w tym: sporządzanie listy płac z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych i innych zadań w zakresie płac), sporządzanie przelewów w systemie bankowym, sporządzanie zestawień i raportów w arkuszu kalkulacyjnym"Excel",...

Więcej informacji