Inspektor

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 132975

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane na 1. piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, komputer - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (m.in. dot. przyznania/odmowy równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej i inne), w celu rozstrzygnięcia uprawnień funkcjonariuszy do świadczeń.
 • Prowadzi całość zagadnienia związanego ze zgłaszaniem pracowników i funkcjonariuszy do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego w programie PŁATNIK, w celu zagwarantowania im i członkom ich rodzin dostepu do powszechnej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia emerytalnego.
 • Sporządza listy należności na podstawie decyzji administracyjnych/wniosków lub wykazów (m.in. z tytułu kosztów dojazdu do służby, równoważników za brak lub remont mieszkania, delegacji służbowych, nagród i zapomóg, dla biegłych, tłumaczy, pomocy mieszkaniowych, równoważników w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy, ryczałtu za pranie odzieży i innych należności), w celu przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia, a następnie wypłaty należności przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
 • Dokonuje kontroli formalno-rachunkowej rachunków za koszty krajowej podróży służbowej, w celu sprawdzenia prawidłowości naliczeń.
 • Sporządza zapotrzebowanie w zakresie materiałów, druków i formularzy dla wydziałów merytorycznych, w celu prawidłowego zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji.
 • Prowadzi ewidencję szczegółową i ilościową, a także rozdysponowuje materiały biurowe techniki policyjnej, druki, środki czystości i inne z obrotu pozamagazynowego, w celu zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia jednostki.
 • Prowadzi obsługę kasową jednostki w zakresie mandatów karnych gotówkowych, w celu przekazania do jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórkach do spraw finansów
 • Znajomość przepisów z obszaru finansowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • z zakresu obsługi programów komputerowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne"
 • planowanie i organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, terminowość.

Podobne oferty

22 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: AMS Metal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Zakres czynności: Dekretacja operacji z wyciągów bankowych w walucie polskiej i obcej oraz raportów kasowych Księgowanie dokumentów zakupu towarów i usług w tym od dostawców zagranicznych (WNT, import) Księgowanie dokumentów sprzedaży zagranicznej (WDT,...

Więcej informacji
20 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

rejestracja i procesowanie faktur zakupu, weryfikacja danych finansowych do wykorzystania w prowadzeniu kont zobowiązań, prowadzenie księgowań w zakresie rozliczenia zobowiązań, przygotowanie dokumentów finansowych firmy na potrzeby audytu i rozliczeń...

Więcej informacji
19 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Maksimum Sp. z o.o. HOLDING S.K.A.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Zakres obowiązków: Księgowanie FV zakupu, Generowanie FV sprzedaży, Rozliczenie wyciągów bankowych, Uzgadnianie i rozliczanie sald kont księgowych, Obsługa środków trwałych, Rozliczanie kontraktów długoterminowych i produkcji w toku, Sporządzanie...

Więcej informacji