Inspektor

Inspektor
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Opis stanowiska:
 • realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium,
 • nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym,
 • pobieranie i przygotowywanie próbek paliw stałych,
 • pobieranie próbek gazowych.
Od Kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub średniego o profilu chemicznym, ochrony środowiska lub pokrewnym,
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym ciągłym (praca również w weekendy, święta),
 • prawo jazdy kat. B,
 • doskonałej organizacji pracy własnej oraz samodzielności w realizacji zadań.
Oferujemy:
 • proces szkolenia wstępnego, przygotowującego do wykonywania prac laboratoryjnych,
 • pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę po okresie próbnym,
 • system szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

07 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach połączona z wyjazdami w teren. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Więcej informacji