Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 136663

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach połączona z wyjazdami w teren.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, kserokopiarka, fax, niszczarka,


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


-miejsce pracy mieści się na II piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak windy,


-brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.


 


 

Zakres zadań

 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu w celu dokonania kontroli ich jakości.
 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób roślin i płodów rolnych do analizy pozostałości środków ochrony roślin w celu przeciwdziałania niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin.
 • Pod nadzorem kierownika kontroluje podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzania badań rejestracyjnych.
 • Pod nadzorem kierownika wysyła powiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF w celu powiadomienia GI o wykrytych nieprawidłowościach.
 • Pod nadzorem kierownika koordynuje pracę oddziałów w zakresie prowadzonych zadań w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań w celu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych w zakresie koordynowanych zadań w celu sprawdzenia prawidłowości ich realizacji przez oddziały.
 • Pod nadzorem kierownika sporządza sprawozdania i informacje z zakresu prowadzonych i koordynowanych zadań w celu ich wykorzystania przy sporządzaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Podobne oferty

24 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu przy ul. Damrota 16 w Katowicach - wyposażony w podjazd, windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie....

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Warunki pracy Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze. Zakres zadań prowadzi obsługę...

Więcej informacji