Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 136663

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach połączona z wyjazdami w teren.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, kserokopiarka, fax, niszczarka,


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


-miejsce pracy mieści się na II piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak windy,


-brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.


 


 

Zakres zadań

 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu w celu dokonania kontroli ich jakości.
 • Pod nadzorem kierownika nadzoruje pobieranie prób roślin i płodów rolnych do analizy pozostałości środków ochrony roślin w celu przeciwdziałania niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin.
 • Pod nadzorem kierownika kontroluje podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzania badań rejestracyjnych.
 • Pod nadzorem kierownika wysyła powiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF w celu powiadomienia GI o wykrytych nieprawidłowościach.
 • Pod nadzorem kierownika koordynuje pracę oddziałów w zakresie prowadzonych zadań w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań w celu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych w zakresie koordynowanych zadań w celu sprawdzenia prawidłowości ich realizacji przez oddziały.
 • Pod nadzorem kierownika sporządza sprawozdania i informacje z zakresu prowadzonych i koordynowanych zadań w celu ich wykorzystania przy sporządzaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Podobne oferty

08 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce pracy: śląskie / Dąbrowa Górnicza

Opis stanowiska: realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium, nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym, pobieranie i przygotowywanie próbek paliw stałych, pobieranie próbek gazowych. Od Kandydata oczekujemy: wykształcenia wyższego lub...

Więcej informacji