Inspektor

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 113785

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 2 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora.
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami – EZD (weryfikowanie prawidłowości metadanych, czytelności załączników, opisywanie dokumentów, przekazywanie do podpisu i dekretacji) w celu zapewnienia właściwego i terminowego obiegu dokumentów.
 • Udzielanie informacji dotyczących organizacji świadczonych usług.
 • Prowadzenie organizacyjnej i administracyjnej obsługi spotkań dyrektora w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Kuratorium.
 • Współpraca z pracownikami sekretariatów innych delegatur i wydziałów, pracownikami punktów kancelaryjnych, w celu sprawnego i niezwłocznego przekazywania informacji i przesyłek.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora w celu zapewnienia właściwego obiegu pism.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego działania.
 • Sporządzanie planów pracy, analiz i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w administracji państwowej
 • Znajomość regulacji prawnych: Prawo oświatowe, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Rzetelność i terminowość.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność współpracy.
 • Pozytywne podejście do klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  28 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego postępowania i sposobie rozpatrzenia sprawy; pracownikami placówek dyplomatycznych w celu ustalania czy...

  Więcej informacji
  27 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z...

  Więcej informacji
  27 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

  Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

  Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas...

  Więcej informacji