Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115952

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędu

 • praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych

 • obciążenie dla organizmu stanowi długotrwała pozycja siedząca

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)

 • 8 godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • księguje wydatki w programie Quorum
 • sprawdza raporty kasowe
 • archiwizuje dokumenty księgowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office-Word, Excel)
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar