Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 120624

Warunki pracy

Praca administacyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów.


Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada platformę przy schodową prowadzącą na parter budynku.


 

Zakres zadań

 • rejestrowanie i modyfikowanie w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenie czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach o wykroczenia oraz bieżąca aktualizacja gromadzonych tam danych łącznie z uzupełnianiem o treści rozstrzygnięć zapadłych przed sądem w celu właściwej realizacji zadań przedmiotowej komórki
 • prowadzenie rejestru wokand oraz monitorowanie terminowości stawiennictwa wyznaczonych oskarżycieli publicznych na rozprawach sądowych w celu umożliwienia bieżącej pracy oskarżycieli publicznych
 • odbieranie i przesyłanie korespondencji Referatu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej- obsługa skrzynki e-mailowej w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań służbowych
 • dokonywanie ustaleń oraz przygotowywanie odpowiedzi zwrotnych na zapytania kierowane z zakładów ubezpieczeniowych oraz innych uprawnionych organów i instytucji w zakresie dot. prowadzonych w Referacie ds. Wykroczeń czynności wyjaśniających w celu uzyskania informacji i materiałów do dalszego biegu sprawy
 • sporządzanie informacji i zestawień na podstawie danych zgromadzonych i przetwarzanych w Elektronicznym Rejestrze spraw o Wykroczenia oraz podręcznej dokumentacji w celu zgodnego z przepisami gromadzenia danych
 • przygotowuje i kompletuje wnioski oraz akta czynności wyjaśniających w celu przekazania do Sądu oraz kompletuje akta kontrolne w celu bieżącej pracy Referatu
 • Sporządzanie spisów archiwalnych akt spraw realizowanych przez Referat ds. Wykroczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość kodeksu wykroczeń
 • umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe) oraz systemu faxowo-mailowego
 • umiejętność organizowania pracy, rzetelność, dokładność
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"

Podobne oferty

05 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, urządzenia biurowe oraz meble. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu

Miejsce pracy: małopolskie / Olkusz

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 - praca przy komputerze - praca w siedzibie urzędu - wyjazdy służbowe /szkolenia/ - budynek inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - siedziba Inspektoratu mieści się...

Więcej informacji
03 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

Warunki pracy Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym, w godz. od 7.30 do 15.30 Praca administracyjno - biurowa Praca przy komputerze powyżej 4h, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, fax,...

Więcej informacji