Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rybniku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 121134

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych:


komputera, monitora ekranowego, drukarki, kserokopiarki, telefonu, niszczarki dokumentów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów.


Stanowisko pracy jest usytuowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach i jego zastępcy oraz obsługę kancelaryjno – biurową komórek komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji;
 • ewidencjonuje korespondencję jawną wpływającą i wychodzącą z Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych;
 • prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze oraz obsługuje centralę telefoniczną sekretariatu i udziela odpowiedzi na zapytania sądów, prokuratury bądź innych jednostek policji w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy komisariatu;
 • rejestruje, aktualizuje i gromadzi akty prawne oraz dystrybuuje do zainteresowanych komórek organizacyjnych komisariatu w celu właściwej realizacji zadań ustawowych i poleceń przełożonych;
 • odbiera i nadaje przesyłki pocztowe oraz korespondencję resortową jawną wraz z dowodami rzeczowymi;
 • opracowuje i przekazuje do składnicy akt dokumentację podlegającej archiwizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu właściwego ich przechowywania;
 • sporządza wykazy zapotrzebowania na materiały biurowe, książki, rejestry, druki, środki czystości na podstawie zapotrzebowania poszczególnych komórek służbowych komisariatu w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań;
 • bierze udział w inwentaryzacji mienia komisariatu w celu sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym majątku;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ poufne” / upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone;
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość

Podobne oferty

05 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, urządzenia biurowe oraz meble. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu

Miejsce pracy: małopolskie / Olkusz

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 - praca przy komputerze - praca w siedzibie urzędu - wyjazdy służbowe /szkolenia/ - budynek inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - siedziba Inspektoratu mieści się...

Więcej informacji
03 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

Warunki pracy Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym, w godz. od 7.30 do 15.30 Praca administracyjno - biurowa Praca przy komputerze powyżej 4h, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, fax,...

Więcej informacji