Kierownik Robót Elektroenergetycznych

Kierownik Robót Elektroenergetycznych
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska
 • Organizacja, nadzór oraz koordynacja robót na powierzonym odcinku, w zakresie elektroenergetycznym;
 • Realizacja robót zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa budowlanego oraz harmonogramem;
 • Kierowanie pracą podległych sił własnych i podwykonawców oraz kontrola i koordynacja ich pracy w zakresie terminowości, zgodności z projektem i jakości wykonania;
 • Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie;
 • Zapoznanie się i analiza dokumentacji projektowej, SST, SIWZ, I PFU dotyczącej prowadzonego zadania;
 • Wykonanie i aktualizacja uzgodnionego i zaakceptowanego budżetu budowy;
 • Podział zakresu robót pomiędzy kierownikami robót, inżynierami budowy a majstrami zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, jak również pomiędzy pozostałą kadrą techniczną;
 • Nadzorowanie skompletowania brygad roboczych i zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka;
 • Doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności – preferowane dwuletnie;
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Umiejętność kierowaniem zespołem i realizacją robotami zgodnie z HRF;
 • Znajomość prawa budowlanego, rozporządzeń i przepisów BHP, przepisów FIDIC;
 • Dobra znajomość programów: pakietu MS Office – w tym MS Excel;
 • Ogólna znajomość: MS Project, AutoCad
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, operatywność, systematyczność.

Mile widziane:

 • Dodatkowe uprawnienia w innych specjalnościach bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.
Nasza oferta:
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.
 • Bony towarowe.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Program rekomendacji pracowników.
 • Możliwść uzyskania uprawnień.
 • System premiowy.
Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując linie kolejowe, tramwajowe, drogi, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:
 • budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Malborku
 • rewitalizacja historycznej stacji Warszawa Główna Osobowa
 • kompleksowa modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa - Gdynia
 • budowa zaplecza technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
 • elektryfikacja pierwszej w Niemczech autostrady dla ciężarówek - pionierski projekt w skali Europy przy współpracy z Siemens
 • stworzenie systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna
 • przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie
 • wprowadzanie nagradzanych, innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zawodowych

Aplikacje:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ – DOŁĄCZ DO NAS. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” w celu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego do Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę podanych danych osobowych w celu aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych pozyskanych przed wycofaniem zgody.


Administratorem danych osobowych jest Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-017) przy Al. Jerozolimskich 100. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Podobne oferty

18 Lipca 2024

Przedsiębiorstwo: WPIP Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. k.)

Miejsce pracy: śląskie / Zawiercie

Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja i kierowanie zakresem robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;...

Więcej informacji
15 Lipca 2024

Przedsiębiorstwo: AB INDUSTRY S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem /...

Więcej informacji
15 Lipca 2024

Przedsiębiorstwo: Trakcja S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Opis stanowiska Realizacja robót zgodnie z dokumentacją i przepisami prawa budowlanego. Pełnienie funkcji technicznych zgodnie z ustawą "Prawo Budowlane". Opracowywanie projektów zagospodarowania terenu budowy, opracowanie i aktualizacja BIOZ. Przyjęcie...

Więcej informacji