Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Bytom
Ogłoszenie o naborze Nr 116735

Warunki pracy


 • praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń

 • praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy służbowe)

 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, konieczna sprawność fizyczna i manualna, praca wymaga wysiłku fizycznego (m.in.sprawdzanie wzorców masy w tym wzorców o masie 25 kg)

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)

 • stres związany z obsługą klienta, odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji

 • 8-godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • wykonuje czynności kontrolno-pomiarowe przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych
 • prowadzi bieżącą dokumentację techniczną, metrologiczną i kontrolno-nadzorczą
 • prowadzi sprawy administracyjno-biurowe, zapewnia obsługę kasową
 • wykonuje kontrole podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe
 • przyjmuje, rejestruje i rozlicza zlecenia klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office-Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość tematyki z zakresu pomiarów, metrologii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar, ustawy Prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Podobne oferty

23 Lutego 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń odmetanowania, połączenie i likwidacja otworów metanowych, wykonywanie pomiarów zawartości metanu w powietrzu i urządzeniach odmetanowania. Kontakt z pracodawcą telefoniczny. Podania składać mailem:...

Więcej informacji