Młodszy asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 132469

Warunki pracy

Praca w laboratorium w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30- 15:30. Obsługa komputera powyżej 4 godz. Praca przy monitorze ekranowym ,  narzędzia pracy – komputer , urządzenia pomiarowo – badawcze oraz wyposażenie pomocnicze , odczynniki chemiczne. Stanowisko pracy znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym z windą. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi.


Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Wykonanie badań przy użyciu wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej;
 • Interpretacja wyników w celu identyfikacji badanych związków;
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania;
 • Wykonanie działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania (opracowywanie dokumentacji systemowej, udział w badaniach wewnątrzlaboratoryjnych i międzylaboratoryjnych, zachowanie spójności metrologicznej w celu utrzymania jakości badań);
 • Przygotowanie nowych procedur badawczych/instrukcji i przeprowadzenie walidacji/weryfikacji w celu uzyskania rzetelnych zgodnych z wymaganiami wyników;
 • Konsultacje z klientami zewnętrznymi i pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Przyjmowanie zleceń, przegląd zleceń, przyjmowanie i rejestrowanie próbek, sporządzanie sprawozdań z badań;
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez samokształcenie;
 • Postępowanie zgodnie z Księgą, Jakości, procedurami ogólnymi, badawczymi, instrukcjami, normami ;
 • Przygotowywanie próbek i wykonywanie badań zgodnie z procedurami, instrukcjami, normami;
 • Wykonywanie czynności w zakresie kontroli, jakości badań oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • Przygotowywanie pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenia pomiarowo-badawczego i materiałów niezbędnych do wykonania badań;
 • Praca na stanowisku młodszego asystenta w Pracowni Badań Chemicznych charakteryzuje się dużą złożonością i wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań, umiejętności podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe chemiczne, technologia chemiczna, biotechnologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność

Podobne oferty

21 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

Miejsce pracy: śląskie / Piekary Śląskie

Opis stanowiska: Pobieranie próbek ze środowiska produkcyjnego w lokalizacjach Piekary Śląskie i Chorzów, Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego, Wykonywanie analiz laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem,...

Więcej informacji
20 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: EP Energo Mineral Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych chemicznych i fizycznych wg norm i procedur. Kompleksowa obsługa sprzętu laboratoryjnego. Przygotowywanie próbek do badań. Prowadzenie dokumentacji z badań. Kontrolowanie wyników z bieżącej produkcji. Wdrażanie...

Więcej informacji
09 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: KRONOSPAN OSB Sp. z o.o

Miejsce pracy: opolskie / Strzelce Opolskie

Miejsce pracy: Strzelce Opolskie (woj. opolskie) Obowiązki: Bieżące nadzorowanie parametrów surowca do produkcji Pomiar i kontrola zgodności parametrów ze wzorcem Kontrola jakości wyrobu i jego klasyfikacja zgodnie z wymaganiami Sporządzanie raportów,...

Więcej informacji