Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 116732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek Urzędu wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych (dostęp na parterze budynku)

 • budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawynych

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz głuchych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, opłat i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników Referatu Egzekucji Administracyjnej
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawiozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urządu Skarbowego w Bydgoszczy
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Dokonuje rozliczeń wpływów uprawnionych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  30 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę dostęp do wewnętrznego systemu szkoleń "Akademia BDO" bliską współpracę z Ekspertami w kameralnym zespole jasną i spójną ścieżkę kariery, monitorowanie rozwoju poprzez system ocen rocznych program...

  Więcej informacji
  26 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

  weryfikowanie faktur pod względem rachunkowym i merytorycznym, księgowanie faktur i wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowych, zestawień, analiza sald kont księgowych, wysyłka korespondencji, segregowanie, porządkowanie i archiwizacja...

  Więcej informacji
  21 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Eurofins GSC Poland sp. z o.o.

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Job Description Process support: Order to Cash/Procure to Pay/Record to Report Processing invoices and other types of expenses, handling supplier queries and payments, clearing of supplier document Preparation of reports and analysis (e.g tax documents) Ad-hoc tasks...

  Więcej informacji