Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

młodszy specjalista / specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa o pracę / 1 pełny etat)

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/32

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 12.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz profilaktycznych programów zdrowotnych,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach POZ i profilaktycznych programów zdrowotnych w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • monitorowanie realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę NFZ.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne (należy udokumentować):

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy, przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
  • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane jest 5 lat stażu pracy, przy wykształceniu wyższym wymagane są 3 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) – w szczególności Działu VI Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787 z późn. zm.),
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

Podobne oferty

26 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej...

Więcej informacji
26 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Więcej informacji
25 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: rozliczanie refundacji aptecznej na podstawie zbiorczych zestawień recept oraz dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej refundacji dokonywanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,...

Więcej informacji