Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa o pracę / 1 pełny etat)
 
Numer ogłoszenia: Katowice/24/03
Miejsce pracy: Katowice
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat
 
Termin składania ofert: 13.02.2024 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 • przygotowywanie analiz wskazujących poziom realizacji obowiązujących umów oraz zapotrzebowania na nowe świadczenia,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • obsługa wniosków od świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne, np. w zakresie zmiany miejsca wykonywania świadczeń,
 • prowadzenie monitoringu poziomu realizacji świadczeń zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę NFZ,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej),
 • bieżąca współpraca ze świadczeniodawcami (pisemna i telefoniczna).
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) – w szczególności Dział IVB. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Dział VI. Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami oraz Dział V. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1194 ze zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.),
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • wiedza dotycząca pracy biurowej i administracyjnej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w tym pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.
ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

Podobne oferty

11 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Więcej informacji
09 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy służbowe)...

Więcej informacji
30 Stycznia 2024

Przedsiębiorstwo: Urząd Statystyczny w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

Więcej informacji