Młodszy specjalista w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Organizacyjnym

młodszy specjalista w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Organizacyjnym

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/07

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 08.02.2023 r.

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie:
  • objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • ustalenia prawa do świadczeń,
 • prowadzenie rejestru decyzji wydanych na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń,
 • przygotowywanie sprawozdań,
 • obsługa korespondencji w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją),
 • przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu działania komórki organizacyjnej.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • lata pracy zawodowej: wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
 • znajomość bieżącej problematyki systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel),
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • umiejętność pracy z interesantem będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • skrupulatność i dokładność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW