Młodszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) 

 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • W budynkach znajdują się dwie windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących  oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
   

Zakres zadań

 • Sporządza opinie techniczne
 • Sporządza kosztorysy, przedmiary i STWiOR na roboty budowlane i instalatorskie w oparciu o wykonane obmiary lub istniejącą dokumentację techniczną, opiniuje złożone oferty na roboty budowlane i instalatorskie
 • Współpracuje przy nadzorze i kontroli zaawansowanych prac, prowadzi rozliczenia przyznanych środków finansowych
 • Przeprowadza odbiory techniczne prac oraz dokumentacji projektowej i powykonawczej, dotyczącej robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych, oraz wnosi uwagi do ww. opracowań
 • Współpracuje przy planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na inwestycje i remonty oraz wstępnie ocenia celowość zaciągania zobowiązań finansowych
 • Przeprowadza przeglądy budynków i urządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub do 1 roku w danym obszarze
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących i pod presją czasu
 • Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami i robotami remontowymi
 • Biegła obsługa programów do kosztorysowania
 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • Zdolność twórczego myślenia w sytuacjach niestandardowych, analizy i wnioskowania oraz argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  27 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: AB INDUSTRY S.A.

  Miejsce pracy: małopolskie / Trzebinia

  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Szeroko rozumiane wsparcie procesu realizacyjnego projektów budowlano-montażowych, w zakresie konstrukcji stalowych, urządzeń technologicznych,...

  Więcej informacji
  25 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM

  Miejsce pracy: śląskie / Sławków

  praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek budowlany okres początkowy pracy do przyuczenia...

  Więcej informacji
  10 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: AB INDUSTRY S.A.

  Miejsce pracy: małopolskie / Trzebinia

  Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Szeroko rozumiane wsparcie procesu realizacyjnego projektów budowlano-montażowych, w zakresie konstrukcji stalowych, urządzeń technologicznych,...

  Więcej informacji