Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Nauczyciel psycholog
Miejsce pracy: Tychy
Numer: StPr/23/1476
OBOWIĄZKI:
Zadania psychologa zgodnie z rozporządzeniem MEN z 09.08.2017 r. (Dz. U z 2020 roku poz. 1280 z pozn. zm.) w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.- Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;- Badanie i analizowanie psychologicznych problemów związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży;- Diagnozowanie zaburzeń i sytuacji wychowawczych w celu wspomagania rozwoju ucznia (wychowanka);- Określanie odpowiednich form pomocy psychologicznych w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, doradczych i interwencyjnych;- Stosowanie psychoterapii i rehabilitacji psychologicznej, prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i terapeutycznych;- Prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie badanych zjawisk i kategorii;- Dokumentowanie przebiegu działań diagnostyczno-terapeutyczno-doradczych;- Współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy psychologicznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne
Uprawnienia: myślenie kreatywne
Uprawnienia: Dyspozycyjność
Uprawnienia: komunikatywność


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku psychologia, Uprawnienia do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. Doświadczenie na stanowisku psychologa w szkole ponadpodstawowej. Umiejętność nawiązywania kontaktów i aktywnego słuchania, umiejętność pracy z uczniem i jego rodzicami, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność

Miejsce pracy:

Tychy


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 845 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Podobne oferty

02 Października 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

praca w przedszkolu z dziećmi, zatrudnienie zgodne z Kartą Nauczyciela Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: doświadczenie, znajomość Karty Nauczyciela

Więcej informacji
28 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Miejsce pracy: śląskie / Dąbrowa Górnicza

Współorganizowanie procesu kształecenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pełny wymiar czasu pracy - wymiar godzin 20/20. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Wymagane wykształcenie wyższe z...

Więcej informacji
25 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

praca w przedszkolu z dziećmi, zatrudnienie zgodne z Kartą Nauczyciela Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: doświadczenie, znajomość Karty Nauczyciela

Więcej informacji