Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Numer: StPr/23/0699
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi od 3 do 6 lat w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego.- wyposażanie dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą poznawania siebie i najbliższego środowiska (dziecko, rodzina, środowisko) oraz związaną z utrzymywaniem zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie form twórczości dziecięcej, poprzez wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci, z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, doprowadzanie dzieci do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;- kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym;- realizowanie programów wychowania przedszkolnego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;- aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno-pedagogicznych;- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie ich niepowodzeń;- współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;- zapewnianie dzieciom (uczniom) odpowiednich warunków do nauki i zabawy;- wdrażanie dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu wychowania przedszkolnego;- kształcenie dzieci w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu wychowania przedszkolnego, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;- dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci;- reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.I umowa na okres próbny, kolejna do 12 miesięcy. Praca W GODZINACH 6.00-17.00 po 8h dziennie zgodnie z harmonogramem
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Uprawnienia: książeczka sanepidowska


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe jest mile widziane, wymagana jest książeczka sanepidowska oraz uprawnienia pedagogiczne,

Miejsce pracy:

Dąbrowa Górnicza


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej