Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126373

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Monotonia pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, dotyczące naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień, jak również innych pism procesowych;
 • Udziela stronom postępowania administracyjnego oraz użytkownikom systemu elektronicznego poboru opłat informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie stacjonarnym;
 • Współpracuje z Biurem Prawnym w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych;
 • Podejmuje, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, czynności zmierzających do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego na osoby popełniające wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, współpraca w zespole, zarządzanie stresem, organizacja pracy własnej, sumienność, orientacja na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Znajomość języka obcego krajów UE lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

Podobne oferty

28 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przygotowywanie...

Więcej informacji
27 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Kobiór

obsługa klienta - przyjmowanie wniosków o przyznanie różnych świadczeń, redagowanie pism urzędowych, zaświadczeń, obsługa korespondencji, obsługa komputera i urzadzeń biurowych, archiwizacja dokumentów. Wymagania inne: wykształcenie średnie,...

Więcej informacji
26 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Więcej informacji