Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Numer: StPr/22/0939
OBOWIĄZKI:

zadania: przeprowadzanie wywiadów przed przyjęciem mieszkańca do Domu ( w środowisku), dbałość o zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych i pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców, załatwianie formalności związanych z przyjęciem i pobytem mieszkańca oraz ze sprawianiem pogrzebów mieszkańcom. Oferta pracy dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Ruda Śląska dodatkowe informacje dot. wykształcenia: Pracownik socjalny: zgodnie z zapisami art. 116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. -dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub -studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub -ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków a) pedagogika, b) pedagogika specjalna c) politologia d) polityka społeczna e) psychologia f) socjologia g) nauki o rodzinie -ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa wyżej.

WARUNKI PRACY:

Wymagania inne:

Pracownik socjalny: zgodnie z zapisami art. 116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. -dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub -studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub -ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków a) pedagogika, b) pedagogika specjalna c) politologia d) polityka społeczna e) psychologia f) socjologia g) nauki o rodzinie -ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa wyżej.

Miejsce pracy:

Ruda Śląska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej