Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Tarnowskie Góry
Ogłoszenie o naborze Nr 126731

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegającą na sporządzeniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu i analizie materiału dowodowego. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba jednostki znajduje się na I piętrze z windą.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy - Prawo budowlane ;
 • Przygotowywania projektów decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego ;
 • Działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, uczestniczenie w kontrolach obowiązkowych ;
 • współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej oraz innymi instytucjami w celu pozyskania informacji dla prawidłowego procesu administracyjnego ;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych ;
 • Przyjmowanie stron postępowania ;
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze ;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem ;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów KPA oraz Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustaw ;
 • Stosowania prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia ;
 • Umiejętność obsługi komputera ;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. ;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego ;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych ;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów ; ;
 • zdolności mediacyjne ;
 • prawo jazdy ;
 • mile widziane doświadczenie w administracji ;
 • komunikatywność i samodzielność ;
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny ;
 • uprzejmość,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole ;

Podobne oferty

02 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

proste pisma prawnicze, administracyjne, kontakt z sądami Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: prawo, historia, administracja Wymagania inne:

Więcej informacji