Radca prawny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120431

Warunki pracy


 • praca w wymiarze 1/2 etatu (tj. 20 godz/tydzień) w siedzibie Inspektoratu,

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (obsługa urządzeń  biurowych: fax, kseropiarka, niszczarka, skaner) w pomieszczeniu z naturalnym i sztucznym oświetleniem,

 • pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku,

 • kontakty z klientami zewnętrznymi urzędu,

Zakres zadań

 • sporządza opinie prawne w zakresie prawa związanego z działalnością Inspektoratu,
 • uzgadnia i sprawdza pod względem formalno-prawnym treść decyzji, postanowień, wezwań wytworzonych przez pracowników WIF w toku postępowań administracyjnych oraz pism dotyczących postępowań kontrolnych,
 • opracowuje, sprawdza lub ocenia projekty regulaminów, porozumień, procedur i innych wewnętrznych aktów regulujących działalność Inspektoratu oraz projekty pism i umów w sprawach skomplikowanych/nietypowych,
 • informuje pracowników o zmianach w przepisach prawa związanych z działalnością inspekcji farmaceutycznej,
 • prowadzi wsparcie prawne egzekucji należności,
 • reprezentuje Wojewódzkiego Ispektora Farmaceutycznego w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz postępowaniach sądowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku z zakresu obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo farmaceutyczne, Prawo przedsiębiorców, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, o służbie cywilnej, Kodeks pracy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER (ogólne rozporządzenie ochrony danych)
 • obsługa komputera (pakiet biurowy)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność: rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się, współpracy

Podobne oferty

02 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: śląskie / Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udzielanie opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie przepisów prawa, opracowywanie i aktualizacja wzorcowych dokumentów w celu udzielenia zamówienia publicznego, w tym finansowanych z Funduszy Europejskich, uzgadnianie...

Więcej informacji