Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chrzanów
Ogłoszenie o naborze Nr 127063

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na obsłudze kancelaryjnej Inspektoratu, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, sporządzanie zaświadczeń i pism, prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu oraz udzielanie interesantom ogólnych informacji.

Zakres zadań

 • Obsługa kancelaryjna Inspektoratu, a w szczególności: - przyjmowanie korespondencji oraz prowadzenia jej ewidencji w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów w Inspektoracie, - przekazywanie pism do dekretacji Powiatowego Inspektora oraz rozdzielania jej zgodnie z dekretacją w celu rzetelnego i terminowego załatwienia spraw, - wysyłanie korespondencji i przesyłek wychodzących z Inspektoratu, - obsługa poczty elektronicznej, - udzielanie interesantom ogólnych informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników inspektoratu, - obsługa sekretarsko-biurowa Powiatowego Inspektoratu, a w tym prowadzenia terminarza przyjęć interesantów przez Powiatowego Inspektora w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć osób zgłaszających się w sprawach skarg.
 • Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, a w szczególności: - rejestru zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, - rejestru zawiadomień o zakończeniu budowy, - rejestru wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, - ewidencji przeprowadzonych kontroli
 • Sporządzanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu oraz pism związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu.
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu w celu przedłożenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie lub Głównego Urzędu Statystycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość.

Podobne oferty

02 Października 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przygotowywanie...

Więcej informacji
27 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Kobiór

obsługa klienta - przyjmowanie wniosków o przyznanie różnych świadczeń, redagowanie pism urzędowych, zaświadczeń, obsługa korespondencji, obsługa komputera i urzadzeń biurowych, archiwizacja dokumentów. Wymagania inne: wykształcenie średnie,...

Więcej informacji
26 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Więcej informacji