Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 137149

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stnowiska pracy • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • więcej informacji:

https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/dostepnosc


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora IAS w szczególności w zakresie: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno–zaopatrzeniowe, zarządzania kryzysowego, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, magazynu archiwum zakładowego oraz dotyczące wewnętrznych procedur w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu
 • Gromadzi i analizuje dane z zakresu funkcjonowania urzędu w celu wspierania realizacji zadań oraz prowadzenia sprawozdawczości
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu w celu zapewnienia prawidłowości działań w tym zakresie
 • Obsługuje korespondencję przychodzącą/wychodzącą w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów/informacji w urzędzie
 • Prowadzi sprawy dot. skarg na pracowników urzędu, wniosków i petycji w celu ich prawidłowego załatwienia
 • Prowadzi sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu wydania/odmowy wydania informacji publicznej zgodnie z treścią regulacji prawnych
 • Gromadzi informacęi zarządczą a także prowadzi działania analityczne i prognostyczne z zakresu funkcjonowania urzędu w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk mogących negatywnie oddziaływać na prawidłową realizację zadań jednostki
 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego i jego Zastępców w celu zapewnienia ich prawidłowej obsługi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętnośc pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

20 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Wykonywanie prac biurowych, oraz prac zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej informacji
20 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Wykonywanie prac biurowych, oraz prac zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej informacji
20 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Miejsce pracy: śląskie / Zawiercie

wg programu stażustaż w godz: 6-14 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: obsługa pakietu MS Office Wymagania inne:

Więcej informacji