Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tychy
Ogłoszenie o naborze Nr 113130

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT)
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru krajowych i unijnych podatników podatku od towarów i usług (VAT i VAT-UE)
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania numerów identyfikacji podatkowej, uchylenia z urzędu oraz unieważnienia NIP
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji (CRP-KEP)
 • Przygotowuje zaświadczenia o nadaniu NIP na wniosek podatnika i informacje o nadanym NIP na wniosek osoby trzeciej
 • Udostępnia dane zgromadzone w CRP-KEP w tym NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

  Więcej informacji
  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

  Więcej informacji
  31 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik proszone są o skontaktowanie się z doradcą klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu.Zakres obowiązków: weryfikacja i porządkowanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji, korespondencji oraz...

  Więcej informacji