Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114022

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stnowiska pracy: I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97
 • w budynku znajdują się dwie windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Zakres zadań

 • Przyjmuje, wstępnie sprawdza zawartość, ewidencjonuje w systemie komputerowym korespondencję przychodzącą do Wydziału, przygotowuje korespondencję wychodzącą do wysyłki z komórki oraz udziela informacji w zakresie korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów
 • Obsługuje rejestry prowadzone w komórce w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania
 • Sporządza okresowe sprawozdania z działalności komórki w celu dostarczenia wymaganych danych do Ministerstwa Finansów i innych instytucji
 • Podejmuje działania w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby dłużnika oraz ustalenia źródeł dochodu i stanu majątku dłużników w celu doprowadzenia do skutecznego dochodzenia należności cywilnoprawnych
 • Stale monitoruje stan zaległości dłużników w celu bieżącego przekazywania spraw dłużników do wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz niedopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych
 • Przekazuje sprawy dłużników na posiedzenia zespołu ds. umorzenia i wyksięgowania należności cywilnoprawnych w celu rozważenia umorzenia zaległości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

  Więcej informacji
  02 Lutego 2023

  Przedsiębiorstwo: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

  Więcej informacji
  31 Stycznia 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik proszone są o skontaktowanie się z doradcą klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu.Zakres obowiązków: weryfikacja i porządkowanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji, korespondencji oraz...

  Więcej informacji