Referent

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lubliniec
Ogłoszenie o naborze Nr 115987

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,


- praca w zespole,


- dyspozycyjność,


- obsługa klientów zewnętrznych,


- obsługa komputera.

Zakres zadań

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz list płac dotyczących innych świadczeń,
 • obsługa elektronicznych systemów w biurze,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,
 • obsługa programu Płatnik,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z chorób zakaźnych,
 • sporządzanie zestawień dochodów i wydatków budżetowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem urzędowych lekarzy wyznaczonych,
 • bezpośrednia współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (wykonywanie bieżących poleceń) oraz z pozostałymi pracownikami Inspektoratu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe