Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 115840

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek Urzędu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (możliwość poruszania się po budynku: obecność windy, platformy dla niepełnosprawnych)

 • budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, tylko na parterze budynku

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących

Zakres zadań

 • ­Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowych,
 • ­Przygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznego
 • ­Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi w celu prawidłowej rejestracji w systemie oraz stwierdza zasadność korzystania z ulgi z tytułu zakupu tych kas
 • ­Przyjmuje i ewidencjonuje deklaracje, wnioski i informacje składane przez podatników oraz prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych
 • ­Wprowadza i przetwarza dane z deklaracji podatkowych i innych dokumentów w systemach informatycznych w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz zapewnia pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu dostęp do informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • ­Potwierdza profile zaufane ePUAP w celu załatwienia wniosków zainteresowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie: min. średnie; obsługa komputera; poprawna komunikacja pod względem językowym zarówno w fomie werbalnej; umiejętność planowania i organizowania swojej pracy; zakres obowiązków:...

  Więcej informacji
  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wykształcenie: średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu Ms office; zakres obowiązków: ewidencjonowanie kosztów, zakupów oraz środków trwałych, nadzór nad...

  Więcej informacji
  20 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wykształcenie: średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu Ms office; zakres obowiązków: ewidencjonowanie kosztów, zakupów oraz środków trwałych, nadzór nad...

  Więcej informacji