Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sosnowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 116896

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora IAS w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem, sprawy eksploatacyjna - zaopatrzeniowe, z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony ppoż.; magazynu archiwum zakładowego oraz dotyczące wewnętrznych procedur
 • Gromadzi i analizuje dane z zakresu funkcjonowania urzędu, w celu realizacji zadań oraz prowadzenia sprawozdawczości
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu
 • Obsługuje korespondencję przychodzącą/wychodzącą
 • Prowadzi sprawy dotyczące skarg na pracowników urzędu, wniosków i petycji
 • Prowadzi sprawy w zakresu udzielania informacji publicznej
 • Gromadzi informację zarządczą a także prowadzi działania analityczne i prognostyczne z zakresu funkcjonowania urzędu w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk mogących negatywnie wpływać na realizację zadań jednostki
 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego i jego Zastępców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  31 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

  Więcej informacji
  29 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyWykształcenie: min.średnie; podstawowa obsługa komputera; chęć rozwoju, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność; podstawowa umiejętność organizacji pracy; zakres obowiązków: przeglądanie...

  Więcej informacji
  28 Marca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

  Miejsce pracy: śląskie / Suszec

  pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, analizowanien potrzeb kulturalnych mieszkańców i tworzenie wniosków z tych analiz, promocja wydarzeń kulturalnych, pomoc w przygotowaniu dekoracji i wystroju sal na imprezy organizowanie...

  Więcej informacji