Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 119881

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • https://www.slaskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-katowicach/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3gV5/content/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej-drugiego-urzedu-skarbowego-w-katowicach?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Fdrugi-urzad-skarbowy-w-katowicach%2Fzalatwianie-spraw%2Fdostepnosc%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3gV5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_3gV5_

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
 • Prowadzi czynności sprawdzające, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotów podatku
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe