Referent

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 121085

Warunki pracy

Praca kancelaryjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzindziennie, wymuszona pozycja ciała - siedziąca. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych : telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.


Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu Policji II w Chorzowie brak windy w budynku.


 

Zakres zadań

 • Powierzone do wykonania zadania na tym stanowisku mają charakter jednolity związany z szeroko pojętą obsługą sekretaryjno-biurową i korespondencyjną, wspomaganiem funkcjonowania wydziału, zapewnieniem prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji, przechowywaniem i aktualizacją przepisów prawnych. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej, obsługa systemów informatycznych, Poczta SEPP, Poczta Specjalna oraz archiwizacja wytworzonej dokumentacji.
 • Przyjmowanie, przechowywanie, systematyczne przekazywanie dokumentów jawnych – korespondencji z komórek organizacyjnych KMP w Chorzowie oraz innych instytucji.
 • Ewidencjonowanie całości korespondencji w rejestrach kancelaryjnych.
 • Przedkładanie korespondencji Komendantowi Komisariatu Policji II w Chorzowie lub jego Zastępcy do dekretacji.
 • Przekazywanie bez zbędnej zwłoki zadekretowanej korespondencji właściwym referentom za pokwitowaniem odbioru.
 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencji dla Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Chorzowie.
 • Obsługa poczty elektronicznej, centrali telefonicznej, systemu faksowo - mailowego, programu do wysyłania korespondencji jawnej za pośrednictwem Poczty Polskiej / zgodnie z obowiązującymi przepisami / i wdrażanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), celem nadania właściwego biegu wpływającym i wysyłanym dokumentom jawnym.
 • Prowadzenie następujących zbiorów kancelaryjnych: - rejestru dzienników książek ewidencyjnych, dokumentów, teczek jawnych - dziennika korespondencyjnego EKD - książki doręczeń miejscowych - dzienników podawczych, - rejestru poczty
 • Wysyłanie korespondencji i przesyłek.
 • Zwracanie wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają określonych wymogów.
 • Sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie.
 • Rejestrowanie, aktualizowanie, zapoznawanie, powielanie resortowych aktów prawnych.
 • Sporządzanie spisów akt przekazanych i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Pionu Kryminalnego Komisariatu Policji II w Chorzowie.
 • Prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci będących na stanie Komisariatu oraz rozliczanie funkcjonariuszy z posiadanych pieczęci i stempli w przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracy lub przeniesienia do służby, pracy w innej komórce, jednostce organizacyjnej.
 • Dbanie o terminowość załatwianych spraw poprzez wykazywanie z dziennika korespondencyjnego spraw niezałatwionych, którymi są obciążeni poszczególni funkcjonariusze oraz przedstawienie zaległości przełożonym.
 • Zaopatrywanie w materiały biurowe i druki.
 • Cykliczne rozliczanie funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z posiadanych liczb dziennika – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Odpowiadanie za całokształt pracy sekretariatu Wydziału Kryminalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb doraźnych i poleceń kierownictwa komisariatu
 • Zastępowanie innych pracowników korpusu służby cywilnej - inspektora Zespołu Prezydialnego oraz Technika Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji II w Chorzowie- przejmując jego obowiązki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Umiejętnosć pracy w zespole
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętnoć organizowania pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  05 Czerwca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Charakterystyka stażu: wykonywanie prac biurowych zleconych przez przełożonego Wymagania konieczne:...

  Więcej informacji
  05 Czerwca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Charakterystyka stażu: Wykonywanie prac biurowych zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne:...

  Więcej informacji
  05 Czerwca 2023

  Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

  Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Charakterystyka stażu: Wykonywanie prac biurowych zleconych przez przełożonego, archiwizacja dokumentów...

  Więcej informacji