Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie numer: 8450037, z dnia 2023-08-25

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do niej oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w spółce przy udziale zespołów merytorycznych; 
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów/oświadczeń na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (sporządzanie treści wszelkich ogłoszeń, SWZ wraz z załącznikami, projektów umów, informacji, wniosków, zawiadomień, wezwań  itp.);
 • publikacja wszelkich ogłoszeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce we właściwych publikatorach; 
 • sporządzenie treści wszelkiej korespondencji związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia;  
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej  z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień; 
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • udział w toczących się postępowaniach odwoławczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych (np. przed Krajową Izbą Odwoławczą);
 • przygotowywanie i sporządzanie niezbędnych dokumentów/oświadczeń a także  informacji/danych na potrzeby toczących się postępowań odwoławczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 
 • sporządzanie treści korespondencji prowadzonej z właściwymi instytucjami kontrolującymi oraz audytującymi przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
 • archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych projektów aktów prawnych związanych  z zamówieniami publicznymi; 
 • bieżąca współpraca z Zarządem i pracownikami spółki w zakresie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów. 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inżynierskie;
 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a także ustaw i przepisów związanych;
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
 • dobra organizacja pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • komunikatywność, operatywność. 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych mechanizmów finansowania;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia, prywatnych platform do obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP. 

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość udziału przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych mechanizmów finansowania;
 • pakiet socjalny, medyczny i sportowy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.