Specjalista w Dziale Inwestycji i Obsługi Technicznej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zatrudni na podstawie umowy o pracę
Specjalista w Dziale Inwestycji i Obsługi Technicznej
Miejsce pracy: Katowice
Opis stanowiska:
 • Przygotowanie, opracowanie i nadzór nad wykonywaniem opisu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego, szacunkowej wyceny remontów i inwestycji, napraw usuwania awarii, zakupów urządzeń technicznych i materiałów do obsługi Szpitala.
 • Pełnienie nadzoru i realizowanie zadań w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji budynków, urządzeń, maszyn i instalacji występujących w obiektach Szpitala.
 • Nadzór i przygotowanie materiałów do zawarcia umów na obsługę serwisową urządzeń i instalacji.
 • Planowanie i kontrola realizacji inwestycji, remontów i serwisów zgodnie z potrzebami i priorytetami wynikającymi z przepisów prawa i potrzeb Szpitala
 • Współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu realizowania jego misji,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy Szpitala.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne mile widziane budownictwo lub inżynieria środowiska,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (opracowanie PFU, utrzymanie ruchu, serwis, nadzór nad robotami instalacyjnymi i/ lub budowlanymi) – 3 lata,
 • Dobra organizacja pracy na własnym stanowisku,
 • Uprawnienia budowlane - mile widziane,
 • Dbałość o racjonalne wykorzystanie czasu pracy, materiałów oraz narzędzi,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz stabilne zatrudnienie,
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35, 7.25-15.00.
Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.
Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Szpitala pod adresem: https://www.uck.katowice.pl/oferty-pracy, link Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (bezpośredni link do dokumentu: https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/klauzulakandydat.pdf ).
Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia aplikacji w procesie rekrutacji – dlatego też dla umożliwienia Szpitalowi jej rozpatrzenia prosimy o dopisanie w treści oferty klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.”W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.}

Podobne oferty

12 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: trudne warunki pracy w terenie szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność,...

Więcej informacji