Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137505

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją  .

Zakres zadań

 • Nadzoruje całokształt spraw związanych z środkami transportu Wojewódzkiego Inspektoratu, w celu zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z przepisami eksploatacji samochodów służbowych, w tym przeglądów technicznych ubezpieczenia samochodów oraz niezbędnych napraw;
 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zakupu potrzebnych towarów i usług oraz na bieżąco zaopatruje Inspektorat w niezbędne materiały z wykorzystaniem właściwych procedur;
 • Prowadzi księgi inwentarzowe w celu ewidencji składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Koordynuje umowy z operatorami telefonii komórkowej w celu zabezpieczenia potrzeb jednostki w zakresie dostępu do aparatów telefonicznych i ich oprzyrządowania;
 • W zastępstwie prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej w celu właściwego wypełniania obowiązków Inspektoratu w zakresie organizacji obrony cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows-pakiet Office,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i incjatywa;
 • Ogólna znajomość przepisów Ustawy o obronie Ojczyzny,

Podobne oferty

07 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy...

Więcej informacji
03 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy...

Więcej informacji