Specjalista

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116873

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 10 piętrze w 10 piętrowym budynku w siedzibie Urzędu przy ul. Powstańców 41 a. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzeniem ksiąg rachunkowych w programie QNT-Quorum zgodnie z obowiązującą w Kuratorium Oświaty polityką rachunkowości oraz zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o Finansach Publicznych.
 • Sprawdzaniem pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dekretacją i przygotowaniem do dokonania kontroli wstępnej oraz do zatwierdzenia do wypłaty.
 • Sporządzaniem sprawozdań budżetowych, finansowych jednostki budżetowej.
 • Przygotowywaniem i przekazywaniem wypłat dotyczących stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
 • Windykacją należności, naliczaniem odsetek od nieterminowych wpłat.
 • Przygotowywaniem harmonogramu rocznego i zapotrzebowania na środki budżetowe.
 • Analizą wykonania planu dochodów i wydatków Kuratorium Oświaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata pracy w księgowości.
 • Komunikatywność,
 • Rzetelność,
 • Umiejętność współpracy,
 • Doskonalenie zawodowe,
 • Dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego excel,
 • Znajomości przepisów z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej,
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych; szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; w sprawie sprawozdawczości budżetowej; w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych; w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu; w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 2 lata pracy w księgowości jednostki sektora finansów publicznych,

Podobne oferty

27 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji
14 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: wspieranie pracowników wydziału w zakresie stosowania zasad prostego języka, upraszczanie dokumentów urzędowych, tworzenie raportów z liczby i rodzaju uproszczonych dokumentów, prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania...

Więcej informacji
13 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie...

Więcej informacji