Starszy Inspektor / Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
zatrudni na podstawie umowy o pracę:
Starszy Inspektor / Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej
Miejsce pracy: Katowice
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunek Inżynieria Biomedyczna
 • minimum 2 lat pracy w szpitalu w dziale/ sekcji aparatury medycznej, dopuszcza się brak doświadczenia,
 • preferowane doświadczenie w wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej różnej specjalności,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie instrukcji serwisowych i menu aparatów oraz porozumiewania się z serwisem,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość zagadnień informatycznych w stopniu podstawowym, w zakresie: systemów operacyjnych, sieci komputerowych, serwerowych systemów radiologicznych, archiwizacji danych i obrazów oraz komunikacji typu PACS,
 • zdyscyplinowanie, zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność, kultura osobista, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
Zakres zadań:
 • wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie ewidencji czynności serwisowych,
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego – zbieranie ofert cenowych, nadzór nad prowadzonymi pracami serwisowymi, prowadzenie ich ewidencji,
 • planowanie zakupów, analiza i opiniowanie wniosków o zakupy aparatury medycznej,
 • przygotowywanie specyfikacji i opisów przedmiotów zamówienia w postępowaniach o zakup aparatury medycznej,
 • odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację dostaw, instalacji i uruchomienia aparatury
  i sprzętu medycznego,
 • przygotowanie postępowań na usługi serwisowe aparatury medycznej i nadzór nad realizacja umów,
 • likwidacja zużytego sprzętu i aparatury medycznej – sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym likwidowanego sprzętu, przygotowanie go do wywozu do utylizacji,
 • wykonywanie pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej,
 • przyjmowanie do testowania/dzierżawy aparatury medycznej i nadzór nad jej eksploatacją,
 • planowanie rocznych kosztów napraw i przeglądów technicznych aparatury medycznej, materiałów do napraw i konserwacji, dzierżaw i wyce aparatury medycznej, przeglądów i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy oraz stabilne zatrudnienie.
Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.
Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Szpitala pod adresem: https://www.uck.katowice.pl/oferty-pracy, link Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (bezpośredni link do dokumentu: https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/klauzulakandydat.pdf ).
Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia aplikacji w procesie rekrutacji – dlatego też dla umożliwienia Szpitalowi jej rozpatrzenia prosimy o dopisanie w treści oferty klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.”W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.}

Podobne oferty

22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne kierunek Inżynieria Biomedyczna minimum 2 lat pracy w szpitalu w dziale/ sekcji aparatury medycznej, dopuszcza się brak doświadczenia, preferowane doświadczenie w wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej...

Więcej informacji