Starszy inspektor

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126773

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 7 piętrze. Zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym
 • Prowadzeniem spraw remontowych i inwestycyjnych
 • Realizacją zadań zmierzających do zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy pracownikom Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Współpracą przy przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej
 • Przygotowywaniem zleceń na przeglądy, remonty i roboty wykonywane w ramach konserwacji
 • Weryfikowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji zleceń, umów
 • Prowadzeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Umiejętność dokonywania pomiarów i wykonywania rysunków technicznych
 • Znajomość kpa, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu rzeczowego akt
 • Znajomość Ustawy prawo budowlane i wydanych na jej podstawie rozporządzeń i przepisów branżowych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami ( w zakresie trwałego zarządu oraz najmu)
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie/ wiedza w zakresie kosztorysowania
 • Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Podobne oferty

22 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

Więcej informacji
18 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

Więcej informacji
15 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Więcej informacji