Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137453

Warunki pracy

Praca w siedzibie Komendy w godzinach pracy Komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 Budynek Komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich). Pomieszczenia są zlokalizowane na wysokim parterze oraz I piętrze.


Warunki pracy:


Oświetlenie naturalne/sztuczne;


Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym;


Praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego;


Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów;


Realizacja zadań pod presją czasu.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP;
 • prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do służby;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i zestawień dotyczących realizowanych zadań w tym stanu zatrudnienia;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem urlopów, delegowaniem pracowników, wystawianiem poleceń wyjazdów służbowych oraz prowadzenie stosownych ewidencji;
 • ustalanie wymiaru, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendantów Powiatowych (miejskich) PSP woj. śląskiego;
 • realizowanie spraw związanych z przyznawaniem nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw administracyjno - biurowych
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office; poczty elektronicznej; znajomość instrukcji kancelaryjnej; znajomość prawa i procedury administracyjnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres; umiejętność pracy w zespole; sprawność działania; umiejętność organizacji pracy; umiejętność analitycznego myślenia; skrupulatność; komunikatywność i kultura osobista.

Podobne oferty

24 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu przy ul. Damrota 16 w Katowicach - wyposażony w podjazd, windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie....

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

Więcej informacji
22 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Komenda Miejska Policji w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Warunki pracy Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze. Zakres zadań prowadzi obsługę...

Więcej informacji