Starszy inspektor

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 119503

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 6 piętrze.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Prowadzi ewidencję aktywów będących własnością innych jednostek, przekazanych do użytku na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Koordynuje sprawy związane z zagospodarowaniem mienia celem bieżącego zbywania/likwidacji zbędnych lub zużytych składników stanowiących własność Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Uzgadnia z oddziałem ds. księgowości wartość wszystkich składników majątkowych.
 • Przygotowuje do inwentaryzacji składniki majątkowe, dokumenty, ewidencje, rejestry i zestawienia środków trwałych i pozostałych środków trwałych w trakcie przeprowadzania spisu przez komisje inwentaryzacyjne.
 • Przygotowuje dokumenty dotyczące spraw związanych z opłatami abonamentowymi RTV za używanie w Kuratorium Oświaty odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego i 6 miesięcy na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym.
 • Przeszkolenie w zakresie finansów lub rachunkowości.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość kpa, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu rzeczowego akt.
 • Znajomość ustaw o rachunkowości ( w zakresie środków trwałych i inwentaryzacji), o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie środków trwałych).
 • Znajomość Krajowych Standardów Rachunkowości nr 11 ,,Środki trwałe”.
 • Dobra organizacja pracy, komunikacja.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność.
 • Terminowość i umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Podobne oferty

28 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego – doraźnie do 50...

Więcej informacji
27 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

Więcej informacji
25 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej...

Więcej informacji