Starszy inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Żory
Ogłoszenie o naborze Nr 120697

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze do 4 h dziennie.

 • Praca na wysokości powyżej 3 m.

 • Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 • Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, niszczarka).

 • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie inspektoratu oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych poza jego siedzibą.

 • Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Siedziba inspektoratu znajduje się na IV piętrze budynku z windą nieprzystosowaną do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań

 • rejestruje w systemie ESTIMA korespondencję przychodzącą i wychodzącą
 • obsługuje asystencko – sekretarsko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • obsługuje pocztę elektroniczną sekretariatu oraz elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej w PINB
 • udziela informacji interesantom
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz innych pism
 • prowadzi sprawy związane z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane, KPA oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów ESTIMA Kancelaria oraz ESTIMA PINB
 • Znajomość języka angielskiego